Behandling/Garanti

Ett av behandlingsrummen

Ett av behandlingsrummen

Nu är det några år sedan vi lämnade 1900-talet bakom oss. Utvecklingen inom tandvården in på 2000-talet har gått rasande fort.

Nya behandlingsmetoder, nya material, nya maskiner osv. har inneburit stora landvinningar för tandvården.

Vi håller oss hela tiden ”up to date” och vår målsättning är att alltid hålla högsta standard på den tandvård vi ger. Vi visar och förklarar för Dig hela tiden hur situationen är.

Garantier:

  • Vi ger Dig ett års kostnadsfri omgörningsgaranti på vanliga fyllningar.
  • Vi ger Dig två års kostnadsfri omgörningsgaranti på kronor,bryggor och proteser.
  • Garantierna antecknas i journalen.