Profylax

Profylax

Profylax

Profylax/Tandhygienist

Tandkliniken TÅNGEN hjälper våra patienter med den viktiga profylaxen.

 

Profylax = förebyggande tandvård.