Länkar

Några länkar:

PrivattandläkarnaPrivattandläkarna är intresseorganisationen för tandläkare i privat verksamhet. Det är den enda organisationen i Sverige som tar tillvara privattandvårdens intressen. Drygt 95 procent av landets privattandläkare är medlemmar. Av landets 7 700 yrkesverksamma tandläkare är 3 200 inom privat verksamhet.

_______________________________________

SverSveriges Tandläkarförbundiges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation och arbetar med frågor som rör tandläkarens roll i samhället. Förbundet har 8 800 enskilda medlemmar och fyra medlemsorganisationer: Sveriges Privattandläkarförening, Tjänstetandläkarna, Sveriges Odontologiska Lärare och Studerandeföreningen.

_______________________________________

Sveriges största segelbåt.

Korta fakta:
Längd: 40 m / 131 fot
Bredd: 7,7 m
Djupgående: 4 m
Riggtyp: ketch
Masthöjd: 45 m resp 32 m
Deplacement: 95 ton
Segelarea: 800 m2 i krysstället
Maskin: Volvo Penta 310 hk
Byggd: 2003-2007, SwedeShip Composite, Hunnebostrand