Första besöket

Vårt väntrum

Vårt väntrum

Ditt första besök:

Först får Du fylla i en hälsodeklaration där Du fyller i ett par frågor om ditt allmänna hälsotillstånd, ev. mediciner, allergier, hjärtbesvär o.dyl.

Munhålan är en mycket viktig del av kroppen. Därför är helhetsbilden om dig oerhört viktig för behandling hos oss.