Miljö

Det blå behandlingsrummet.

Det blå behandlingsrummet.

Det gula behandlingsrummet.

Det gula behandlingsrummet.

Miljötänkande:

Vi har en målinriktad miljösatsning sedan många år.

År 2000 erhöll vi Uddevalla kommuns miljödiplom.

Vi har nu sedan början av 2000-talet använt digital röntgen. Detta till gagn för både Dig som patient och för miljön.

Strålningen Du belastas med vid en digital bild är endast 10% av en konventionell röntgenbild.

Eftersom vi använder digitala system behövs inga miljöfarliga kemikalier. Vi frigör samtidigt behandlingsresurser eftersom bilden omedelbart kan ses och tolkas på dataskärmen.